Contact

hans_klien

ing. JAM (Hans) van Nijnatten

 

U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

Per post:
Sky Unlimited Kemdirect
Postbus 3354
4800DJ Breda

Vestigingsadres (bezoek na afspraak)
Zeggeveen 3
4823HM Breda

Telefoon: 076-5497673
Telefoon: 06-26758946
Fax: 084 743 6679 (efax)
E-mail: marketing at kemdirect.nl.

Sky Unlimited is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer: 20069460.

BTW nummer: NL0952.46.757.B01

Rabobank nr: 1889.86.111 t.n.v. Sky Unlimited te Breda International Bank Account Number (IBAN) NL87 RABO 0188986111 Swift RABO NL 2U

Kemdirect webshop